اسپری فوم پلی یورتان

چسبیران تگ ها:
مواد عایق حرارتی مورد استفاده در صنعت ساختمان سازی میتوانند به دو بخش مواد عایق آلی نظیر فیبرهای سلولزی، کتان و کنف( و مواد عایق معدنی )نظیر پشم شیشه و غیره تقسیم شوند. فومهای پلاستیکی نوع خاصی از فومهای آلی هستند. طبق تعریف استاندارد DIN 7726 آلمان، فوم توده ایست که از یک ساختار سلولی باز یا بسته تشکیل شده است که چگالی اولیه آن کمتر از چگالی اولیه حالت شبکه ای (بدون حجیم شدگی)است.(DIN, 1982) شبکه سلولی فوم میتواند شامل پلیمرهای آلی فومهای پلاستیکی یا (مواد غیرآلی )نظیر فومهای بتنی و شیشه ای باشد. مقاله زیر در مورد فومهای پلاستیکی ساخته شده از پلیمرهای آلی بحث میکند که به نوبه خود میتواند به فومهای سخت و انعطاف پذیر و فومهای اینتگرال اسکین تقسیم بندی شود. بنیانهای پلیمری رایجی که در تولید فومهای سخت به کار برده میشوند، پلی استایرن، پلی یورتان و پلی ایزوسیانوریت هستند. علاوه بر این، پلی الفینها و فرمالدییدها هم نقش خاصی را در تولید فومهای سخت بازی میکنند. ویژگی بارز فومهای سخت قابلیت عایقکاری منحصر به فرد، مقاومت رطوبتی و مکانیکی آنهاست. فومهای انعطاف پذیر، در برابر اعمال نیرو، مقاومت نسبتا کمتری از خود نشان میدهند. بنیان پلیمری که غالبا جهت تولید فومهای انعطاف پذیر به کار میرود، پلی یورتان است. طبق تعریف استاندارد DIN 7726 آلمان، فومهای اینتگرال اسکین ساختاری فومی بوده و از نظر شیمیایی همگن هستند، ولی چگالی آنها به طور پیوسته از طرف بیرون به درون کاهش مییابد. این فومها با هسته نرم داخلی و پوسته سخت خارجی مشخص میشوند. در این فومها نیز بنیان پلیمری رایج، پلی یورتان است.

rating
نام
ایمیل
نظر

 

 • Sika

 • 3M

 • Caspian

 • Loctite

 • Henkel

 • InterBond

 • Shomal

 • Sista

 • Mitreapel

 • Akfix

 • Mehrad

 • Pars

 • Jalasanj

 • Bell

 • HL


 • Pattex

 • Jobofix

 • Delta

 • Razi

 • Starbond

 • Intex

 • Bison