چسب های سیلیکونی

چسبیران4مزیت استفاده از چسب های سیلیکونی در دماهای بالا


چسب های سیلیکونی سالانه به منظور هزاران کاربرد مختلف در سراسر جهان مورد استفاده قرار می گیرد.

در4 مورد زیر این مزیت ها بیان می گردد:

1.آتش نمی گیرد: چسب سیلیکونی که فرمول آن برای کاربردهای مربوط به شرایط تحت دمای بالا باشد آتش نخواهد گرفت.

این خاصیت بسیار مهم است .مخصوصا در مورد کاربردهای  چسب در اتومبیل و کامپیوتر

2.انبساط و انقباض:نحوه تغییر در دماهای بالا بدین صورت است که چسب سیلیکونی قبل از اینکه ذوب شود به سمت بیرون منبسط می شود.


این ویژگی از خاصیت چسبندگی سیلیکون محافظت می کند. بعد از تغییر وضعیت دما چسب سیلیکون منقبض می شود و تقریبا به حالت اولیه برمی گردد.این ویژگی موچب می شود بهترین چسب برای چیپ های کامپیوتری  چسب سیلیکونی (خمیرسیلیکون) باشد.

3.ذوب و بازیابی: اگر دمای اعمال شده بر روی چسب بیشتر از حد مقاومت دمایی آن باشد #چسب سیلیکونی به چای اینکه آتش بگیرد ذوب  می شود.پس از ذوب شدن این چسب در جای خود باقی می ماند و روان نمی شود. پس از کاهش دما وسرد شدن محل قرارگرفتن چسب ،سیلیکون بازیابی شده و سخت می گردد.

4.قیمت : چسب های سیلیکونی محصولات متنوعی هستند که کاربردهای فراوانی دارند.با وجود این چسب های سیلیکونی در بازار چسب کمترین قیمت ها را دارد.


rating
  نظرات

نظری وجود ندارد.

نام
ایمیل
وب سایت
عنوان
نظر
تصویر امنیتی
وارد نمودن کد

 

 • Sika

 • 3M

 • Caspian

 • Loctite

 • Henkel

 • InterBond

 • Shomal

 • Sista

 • Mitreapel

 • Akfix

 • Mehrad

 • Pars

 • Jalasanj

 • Bell

 • HL


 • Pattex

 • Jobofix

 • Delta

 • Razi

 • Starbond

 • Intex

 • Bison