چسب های سیانواکریلاتی چیست؟

چسبیران

چسب های سیانواکریلاتی چیست؟

چسب های سیانواکریلاتی یکی از انواع چسب های تک جزیی شیمیایی است که به صورت مایعی شفاف وجود دارند و با واکنش با رطوبت (رطوبت هوا) یا مواد قلیایی شروع به خشک شدن می کند و جامدی سخت و شفاف شبیه پلاستیک تشکیل می دهد.

ویژگی ها

 مهمترین ویژگی های آنها عبارت است از:

1.سرعت بالای خشک شدن          

2.قابلیت کاربری به شکل مایع

3.خشک شدن با یک واکنش شیمیایی  

4.تشکیل یک ماده سخت شبیه پلاستیک ها بعد از خشک شدن

بعضی از سطوحی که چسب سیانواکریلاتی(قطره ای) به آن نمی چسبد یا چسبندگی ضعیفی دارد:

1.پلی اتیلن

2.پلی پروپیلن

3.تفلون

محاسبه میزان مصرف چسب: اگر فرض کنیم هر قطره کوچک چسب 0.006گرم باشد.هر167قطره 1گرم می شود.

چسب های سیانواکریلاتی(قطره ای) هدایت کننده گرما  نیستند.


rating
  نظرات

نظری وجود ندارد.

نام
ایمیل
وب سایت
عنوان
نظر
تصویر امنیتی
وارد نمودن کد

 

 • Sika

 • 3M

 • Caspian

 • Loctite

 • Henkel

 • InterBond

 • Shomal

 • Sista

 • Mitreapel

 • Akfix

 • Mehrad

 • Pars

 • Jalasanj

 • Bell

 • HL


 • Pattex

 • Jobofix

 • Delta

 • Razi

 • Starbond

 • Intex

 • Bison