سال ساخت انواع چسب

1.چسب های ساخته شده از استخوان حیوانات در سال 1814 میلادی


2.چسب های ساخته شده از روغن ماهی در سال 1872 میلادی

3.اولین چسب با فرمولاسیون ویژه بر پایه ماهی در سال 1874 میلادی

4.چسب لمینت چوب در سال  1875 میلادی

5.چسب های گیاهی در سال 1909 میلادی

6.چسب برپایه رزین های فنولی در سال 1912 میلادی

7.چسب بر پایه آلبومین خون برای چوب در سال 1915 میلادی

8.چسب کازئین در سال 1917 میلادی

9.چسب بر پایه رزین آلکید و استری در سال های 1920-1930 میلادی

10.چسب های برپایه لاستیک در سال 1927 میلادی

11.چسب های برپایه کلروپرن در سال 1928 میلادی

12.چسب های بر پایه سویا در سال های 1928-1930 میلادی

13.چسب های بر پایه رزین اوره فرمالدهید در سال 1930 میلادی 

14.نوار چسب های حساس فشاری در سال های 1930-1935 میلادی

15.فیلم های چسب دار برپایه رزین فنولی در سال 1935 میلادی 

16. چسب های پلی وینیل استات در سال 1939 میلادی

17.چسب های برپایه لاستیک های کلرینه در سال 1940 میلادی

18.چسب های برپایه رزین های ملامین فرمالدهید در سال 1941 میلادی

19.چسب های جوش فلزات در سال 1942 میلادی

20.چسب های برپایه رزورسینول-فرمالدهید در سال 1943 میلادی

21.چسب های برپایه پیوند فلزی در سال 1944 میلادی 

22.چسب های برپایه رزین فوران در سال 1945 میلادی 

شنبه 16 دی 1394
rating
  نظرات

نظری وجود ندارد.

نام
ایمیل
وب سایت
عنوان
نظر
تصویر امنیتی
وارد نمودن کد
  
چسبیران
چسب
دی ان ان evoq