اسپری پاک کننده چسب 123 مپل سیل

برند : چسب مپل مکس
مدل ها
اسپری پاک کننده چسب یک -دو- سه مپل سیل

مپل سیل Maple Sil
بدون استفاده از آستون و بدون تغییر رنگ MDF


 

 • Sika

 • 3M

 • Caspian

 • Loctite

 • Henkel

 • InterBond

 • Shomal

 • Sista

 • Mitreapel

 • Akfix

 • Mehrad

 • Pars

 • Jalasanj

 • Bell

 • HL


 • Pattex

 • Jobofix

 • Delta

 • Razi

 • Starbond

 • Intex

 • Bison