چسب پی وی سی سفت P12 سل فیکس

محصولی تک ترکیبی و سولونت فرارل و رزین ترکیبی ثابت شده می باشد  
مدل ها
چسب پی وی سی سفت P12  سل فیکس 


چسب پی وی سی سفت P12 , محصولی تک ترکیبی و سولونت فرارل و رزین ترکیبی ثابت شده می باشد . در قسمتهای اتصالی لوله های با فشار و بدون فشار ، آب تمیز ، گاز و آبیاری کشاورزی تولید شده از پی وی سی مورد استفاده می باشد. 


ویژگی ها :


طرز استفاده آسان و راحت
قبل از استفاده باید به خوبی به هم زنید .
مدت خشک شدن کامل 19 دقیقه می باشد .(دمای حرارت محیط 23 درجه )
لوله ها را تا خشک شدن کامل نباید تکان داد.
برای استفاده از لوله ها باید 8 ساعت و آزمایش فشاری 24 ساعت گذشته باشد .

عمر مفید : در بسته بندی باز نشده 12 ماه می باشد . 

 

کارتن

بسته بندی

30 عددی

25 گرم

48 عددی

50 گرم

60 عددی

125 گرم

 

 

 

 • Sika

 • 3M

 • Caspian

 • Loctite

 • Henkel

 • InterBond

 • Shomal

 • Sista

 • Mitreapel

 • Akfix

 • Mehrad

 • Pars

 • Jalasanj

 • Bell

 • HL


 • Pattex

 • Jobofix

 • Delta

 • Razi

 • Starbond

 • Intex

 • Bison