آتش خاموش کن سل سیل

برند : چسب سل سیل
آتش خاموش کن سلسی آتش خاموش کن سل سیل ، در سایر فرمول مخصوص ماستیک اکرلیکی می باشد که در آتش سوزی ها و حرارت بالا به عنوان سد عمل میکند . 
مدل ها
آتش خاموش کن سل سیل

آتش خاموش کن سل سیل ، در سایر فرمول مخصوص ماستیک اکرلیکی می باشد که در آتش سوزی ها و حرارت بالا به عنوان سد عمل میکند . برای اتصال قطعات پیش ساخته درزهای دیوار های آجری ، کانال های هواکش و در کنار لوله ها به عنوان جلوگیر کننده از نشت مورد استفاده می باشد .

ویژگی ها :

ترکیب آبی می باشد . 

پنبه نسوز و فیبر احتوا نمیکند  .

بعد از خشک شدن میتوان رنگ کرد.

به راحتی قابل استفاده می باشد .

انعطاف پذیر می باشد .

به دیوار و بتن به خوبی می چسبد .

رنگ :سفید

عمر مفید :12 ماه 

 

کارتن

بسته یندی

25 عدد

310میلی لیتر

 

 

 

 • Sika

 • 3M

 • Caspian

 • Loctite

 • Henkel

 • InterBond

 • Shomal

 • Sista

 • Mitreapel

 • Akfix

 • Mehrad

 • Pars

 • Jalasanj

 • Bell

 • HL


 • Pattex

 • Jobofix

 • Delta

 • Razi

 • Starbond

 • Intex

 • Bison