چسب یک دو سه بل فیکس

برند : چسب بل
چسب 3 2 1  بل فیکس ، محصولی آزمایش شده ، شناخته شده و بسیار مقاوم و سریع است که از دو قسمت قطره و اسپری شتاب دهنده تشکیل شده است .
مدل ها

 

 • Sika

 • 3M

 • Caspian

 • Loctite

 • Henkel

 • InterBond

 • Shomal

 • Sista

 • Mitreapel

 • Akfix

 • Mehrad

 • Pars

 • Jalasanj

 • Bell

 • HL


 • Pattex

 • Jobofix

 • Delta

 • Razi

 • Starbond

 • Intex

 • Bison