چسب تعمیراتی UHU repair powerkitt

برند : اوهو
چسب تعمیراتی UHU repair all powerkitt

خشک شدن سریع 

چسب متشکل از ترکیب دو نوع خمیر جهت تعمیر ، چسباندن ، پر کردن و مدل سازی


مدل ها

چسب تعمیراتی UHU repair all powerkitt

 

خشک شدن سریع 

چسب متشکل از ترکیب دو نوع خمیر جهت تعمیر ، چسباندن ، پر کردن و مدل سازی

قابل استفاده برای مواد سخت ، از قبیل : سنگ ، چوب ، آهن 

بسیار سخت ، توانایی دریل شدن ، اره شدن ، پلیش و رنگ شدن

مقاومت در برابر آب ، قابلیت استفاده روی سطوح مرطوب و زیر آب

متناسب مصارف داخلی و خارجی 

مقاومت از 30C-  تا  125C+ 
 

 • Sika

 • 3M

 • Caspian

 • Loctite

 • Henkel

 • InterBond

 • Shomal

 • Sista

 • Mitreapel

 • Akfix

 • Mehrad

 • Pars

 • Jalasanj

 • Bell

 • HL


 • Pattex

 • Jobofix

 • Delta

 • Razi

 • Starbond

 • Intex

 • Bison