اسپری و قلم خشگیر رنگ لعاب

برند : DUPLE-COLOR
اسپری و قلم خشگیر  رنگ لعاب  EMAIL SPRAY AND TOUCH UP PENCIL


رنگی است بر پایه رزین آکریلیک 

جهت ترمیم سطوح آسیب دیده لعابی


مدل ها
اسپری و قلم خشگیر  رنگ لعاب  EMAIL SPRAY AND TOUCH UP PENCIL


رنگی است بر پایه رزین آکریلیک 

جهت ترمیم سطوح آسیب دیده لعابی


 

 • Sika

 • 3M

 • Caspian

 • Loctite

 • Henkel

 • InterBond

 • Shomal

 • Sista

 • Mitreapel

 • Akfix

 • Mehrad

 • Pars

 • Jalasanj

 • Bell

 • HL


 • Pattex

 • Jobofix

 • Delta

 • Razi

 • Starbond

 • Intex

 • Bison