اسپری آستر عایق ISOLATING PRIMER

برند : DUPLE-COLOR
اسپری آستر عایق ISOLATING PRIMER

آستری مناسب جهت عایق بندی و جلوگیری از نشتی 

مانع از نشتی آب گاز و روغن 

قابلیت استفاده بر روی سطوح رنگ شده و رنگ نشده 


مدل ها
اسپری آستر عایق ISOLATING PRIMER

آستری مناسب جهت عایق بندی و جلوگیری از نشتی 

مانع از نشتی آب گاز و روغن 

قابلیت استفاده بر روی سطوح رنگ شده و رنگ نشده 


 

 • Sika

 • 3M

 • Caspian

 • Loctite

 • Henkel

 • InterBond

 • Shomal

 • Sista

 • Mitreapel

 • Akfix

 • Mehrad

 • Pars

 • Jalasanj

 • Bell

 • HL


 • Pattex

 • Jobofix

 • Delta

 • Razi

 • Starbond

 • Intex

 • Bison