اسپری پاک کننده دستگاه تهویه

برند : MOTIP

فوم پاک کننده جهت پاک کردن سیستم کولر داخل موتور

دارای اسانس خوشبو و ماندگار بالا 

مدل ها
اسپری پاک کننده دستگاه تهویه  AIRCO CLEANER

فوم پاک کننده جهت پاک کردن سیستم کولر داخل موتور

دارای اسانس خوشبو و ماندگار بالا 

طریقه مصرف :

قبل از اعمال ، موتور و یا هرگونه سیستم الکتریکی را خاموش کنید.

فوم را توسط نازلی که به قوطی متصل شده است به کندانسور سیستم تهویه ی هوا اعمال نمایید

پس از اعمال موتور و یا هرگونه تاسیسات برقی برای حداقل نیم ساعت خاموش بگذارید

 

 • Sika

 • 3M

 • Caspian

 • Loctite

 • Henkel

 • InterBond

 • Shomal

 • Sista

 • Mitreapel

 • Akfix

 • Mehrad

 • Pars

 • Jalasanj

 • Bell

 • HL


 • Pattex

 • Jobofix

 • Delta

 • Razi

 • Starbond

 • Intex

 • Bison