اسپری آستر پلاستیک PLASTIC SPRAY

برند : DUPLE-COLOR

استفاده از آستر پلاستیک کمک می کند که رنگ رویه چسبندگی بهتری به سطح پلیمر پیدا کند و خواص نهایی مطلوبی بدست خواهد آمد.

مدل ها

اسپری آستر پلاستیک PLASTIC SPRAY

 خشک شدن سریع.

قابل استفاده بر روی انواع سطوح پلاستیکی رنگ شده با رنگ نشده .

استفاده از آستر پلاستیک کمک می کند که رنگ رویه چسبندگی بهتری به سطح پلیمر پیدا کند و خواص نهایی مطلوبی بدست خواهد آمد.

عدم نیاز به سنباده .

قابل رنگ آمیزی.

 

 • Sika

 • 3M

 • Caspian

 • Loctite

 • Henkel

 • InterBond

 • Shomal

 • Sista

 • Mitreapel

 • Akfix

 • Mehrad

 • Pars

 • Jalasanj

 • Bell

 • HL


 • Pattex

 • Jobofix

 • Delta

 • Razi

 • Starbond

 • Intex

 • Bison