واکس صنعتی غفاری

برند : چسب غفاری
مدل ها
واکس های صنعتی با خواص گوناگون جهت جلا دادن به انواع سطوح فلزی با شکل شمش مانند در سه رنگ متفاوت ارائه شده است.

 

 • Sika

 • 3M

 • Caspian

 • Loctite

 • Henkel

 • InterBond

 • Shomal

 • Sista

 • Mitreapel

 • Akfix

 • Mehrad

 • Pars

 • Jalasanj

 • Bell

 • HL


 • Pattex

 • Jobofix

 • Delta

 • Razi

 • Starbond

 • Intex

 • Bison