چسب TL70

برند : چسب غفاری
مدل ها
چسب آناروبیک براي قفل كردن دائمی پیچ مهره ها،درپوش سیلندر ها و قطعات دارای رزوه در صنایع اتومبیل سازی و همچنین پمپ ها و لوله های آب مورد استفاده قرار می گیرند.
اتصال قوی ایجاد شده،باعث جلوگیری از شل شدن اتصالات به دنبال ارتعاش و نوسان شده و از زنگ زدگی و خوردگی گام رزوه ممانعت به عمل می آورد.
مهره هایی که توسط این نوع چسب چسبانده می شوند باید دارای حداکثر قطر25میلیمتر باشند

 

 • Sika

 • 3M

 • Caspian

 • Loctite

 • Henkel

 • InterBond

 • Shomal

 • Sista

 • Mitreapel

 • Akfix

 • Mehrad

 • Pars

 • Jalasanj

 • Bell

 • HL


 • Pattex

 • Jobofix

 • Delta

 • Razi

 • Starbond

 • Intex

 • Bison