نوارخود چسب بوتیل با فیلم روکش پلی اتیلن POLIFLEX – 80
قیمت : دریافت قیمت
 
نوار خود چسب بر پایه بیتوم -قیر- با روکش پلی اتیلن سنگین فکوت
قیمت : دریافت قیمت
 
نوارخودچسب بوتیل فکوت باروکش آلومینیومALUTHENE-40
قیمت : دریافت قیمت
 

نوارهای خود چسب فکوت PIB
قیمت : دریافت قیمت
 
واشرساز زتکس - Packing Sealer
قیمت : دریافت قیمت
 
واکس پولیش زتکس
قیمت : دریافت قیمت
 
واکس داشبورد GT3
قیمت : دریافت قیمت
 

واکس صنعتی غفاری
قیمت : دریافت قیمت
 
کاردک کاسپین
قیمت : دریافت قیمت
 
کلاسیک رپید غفاری
قیمت : دریافت قیمت
 
 


  
چسبیران
چسب
دی ان ان evoq