نوار تفلون دنا

نوار تفلون دنا

کد محصول
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
نوار چسب PVC عایق لوله سینا

نوار چسب PVC عایق لوله سینا

کد محصول
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
نوار چسب دو طرفه ممبرانی برپایه بیتوم -قیر- با روکش کاغذی فکوت

نوار چسب دو طرفه ممبرانی فکوت

کد محصول
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
نوار خود چسب بوتیل فکوت ALUBOND-R

نوار خود چسب بوتیل فکوت ALUBOND-R

کد محصول
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.

نوار عایق برق فکوتNASTRO DIELECTRIC TAPE

نوار عایق برق فکوت

کد محصول
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
نوار عایق مرغوبWACKER WS

نوار عایق مرغوبWACKER WS

کد محصول WS
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
نوارتکی فکوت POLIFLEX 90 – 15

نوارتکی فکوت POLIFLEX 90 – 15

کد محصول
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
نوارچسب برپایه بیتوم -قیر- فکوتFLEXBIT-100

نوارچسب برپایه بیتوم (قیر) فکوت

کد محصول FLEXBIT-100
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.

نوارخود چسب بوتیل با فیلم روکش پلی اتیلن POLIFLEX – 80

نوارخود چسب بوتیل POLIFLEX – 80

کد محصول
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
نوار خود چسب بر پایه بیتوم -قیر- با روکش پلی اتیلن سنگین فکوت

نوارخود چسب فکوتFLEXBIT- HD

کد محصول
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
نوارخودچسب بوتیل فکوت باروکش آلومینیومALUTHENE-40

نوارخودچسب بوتیل فکوتALUTHENE-40

کد محصول
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
نوارهای خود چسب فکوت PIB

نوارهای خود چسب فکوت PIB

کد محصول
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.


 

 • Sika

 • 3M

 • Caspian

 • Loctite

 • Henkel

 • InterBond

 • Shomal

 • Sista

 • Mitreapel

 • Akfix

 • Mehrad

 • Pars

 • Jalasanj

 • Bell

 • HL


 • Pattex

 • Jobofix

 • Delta

 • Razi

 • Starbond

 • Intex

 • Bison