مایع شوینده داخل موتور

مایع شوینده داخل موتور

کد محصول
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
محلول پاک کننده آذرخش

محلول پاک کننده آذرخش

کد محصول محلول پاک کننده آذرخ
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
مخلوطی ژلاتینی بر پایه سیلیکون

مخلوطی ژلاتینی بر پایه سیلیکون

کد محصول مخلوطی ژلاتینی بر پا
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
مگا فوم سل سیل

مگا فوم سل سیل

کد محصول
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.

مگاپلاس 330

مگاپلاس 330

کد محصول 330
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
مگاسیل خودرویی GT3

مگاسیل خودرویی GT3

کد محصول
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
مونتاژ کیت رنگ شفاف Transparent

مونتاژ کیت رنگ شفاف Transparent

کد محصول Montagekit Transpare
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
میخ مایع PU سل سیل

میخ مایع PU سل سیل

کد محصول
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.

میخ مایع چسبی مونتاژ سل سیل

میخ مایع چسبی مونتاژ سل سیل

کد محصول
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
نوار آب بندی سیلیکونی فکوتEXTREME-TAPE

نوار آب بندی سیلیکونی فکوت

کد محصول
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
نوار تفلون آسیا طلایی

نوار تفلون آسیا طلایی

کد محصول
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
نوار تفلون حرارتی فکوت Twine- seal

نوار تفلون حرارتی فکوت Twine- seal

کد محصول
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.


 

 • Sika

 • 3M

 • Caspian

 • Loctite

 • Henkel

 • InterBond

 • Shomal

 • Sista

 • Mitreapel

 • Akfix

 • Mehrad

 • Pars

 • Jalasanj

 • Bell

 • HL


 • Pattex

 • Jobofix

 • Delta

 • Razi

 • Starbond

 • Intex

 • Bison