چسب فولاد تیوپی 14 گرمی هلF2

چسب دوقلو فولاد تیوپی 14 گرمی هلF2

کد محصول F2
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
چسب فولاد کاسه ای 7 گرمی هل

چسب دوقلو فولاد کاسه ای 7 گرمی هل

کد محصول
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
چسب دوقلو مخصوص فلزات 24 میلی لیتر بایسون

چسب دوقلو مخصوص فلزات 24 میلی لیتر بایسون

کد محصول 6305442
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
چسب دوقلوی خمیری بر پایه اپوکسی EPOSTIX

چسب دوقلوی خمیری فکوت EPOSTIX

کد محصول
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.

چسب دوقلوی رنگی کاسپین

چسب دوقلوی رنگی کاسپین

کد محصول
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
چسب دوقلوی سریع UHU Epoxy Quick Set

چسب دوقلوی سریع UHU Epoxy Quick Set

کد محصول 37555
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
چسب دوقلوی شفاف کاسپین

چسب دوقلوی شفاف کاسپین

کد محصول
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
چسب دوقلوی شفاف و معمولی

چسب دوقلوی غفاری

کد محصول
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.

چسب دوقلوی فوری 24 میلی لیتر 5 دقیقه ای بایسون

چسب دوقلوی فوری 5 دقیقه ای بایسون

کد محصول 6305447
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
چسب دوقلوی هزار کاره شفاف ۱۶ گرم C2 زیپر

چسب دوقلوی هزار کاره شفاف ۱۶ گرم C2 زیپر

کد محصول C2
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
چسب دوقلوی هزار کاره شفاف ۸ گرم C1 زیپر

چسب دوقلوی هزار کاره شفاف ۸ گرم C1 زیپر

کد محصول C1
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
چسب دوقلوی هزار کاره مات ۱۶گرم M2 زیپر،نمایندگی چسب دوقلوی زیپر،پخش چسب زیپر،لیست قیمت چسب زیپر،تولید کننده چسب zipper،نمایندگی انحصاری چسب زیپر

چسب دوقلوی هزار کاره مات ۱۶گرم M2 زیپر

کد محصول M2
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.


 

 • Sika

 • 3M

 • Caspian

 • Loctite

 • Henkel

 • InterBond

 • Shomal

 • Sista

 • Mitreapel

 • Akfix

 • Mehrad

 • Pars

 • Jalasanj

 • Bell

 • HL


 • Pattex

 • Jobofix

 • Delta

 • Razi

 • Starbond

 • Intex

 • Bison