چسب پی یو رازی

چسب پی یو رازی

کد محصول
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
چسب پی یو کرگدن

چسب پی یو کرگدن

کد محصول
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
چسب تحریر کاسپین

چسب تحریر کاسپین

کد محصول
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
چسب تسمه نقاله SB 2000

چسب تسمه نقاله SB 2000

کد محصول چسب تسمه نقاله SB 20
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.

چسب تعمیراتی UHU repair all powerkitt

چسب تعمیراتی UHU repair powerkitt

کد محصول 49040
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
چسب تعمیراتی(UHU ( Max Repair

چسب تعمیراتی(UHU ( Max Repair

کد محصول
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
چسب تیوبی آهن سینا

چسب تیوبی آهن سینا

کد محصول
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
چسب تیوپی همه کاره سینا

چسب تیوپی همه کاره سینا

کد محصول
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.

چسب چمن غفاری

چسب چمن غفاری

کد محصول چسب چمن غفاری
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
چسب چند کاره UHU بدون حلال شیمیایی

چسب چند کاره UHU Multi Purpose

کد محصول
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
چسب چوب

چسب چوب

کد محصول چسب چوب
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
چسب چوب 250 گرمی دی 2 بایسون

چسب چوب 250 گرمی دی 2 بایسون

کد محصول ۱۵۳۷۱۰۱
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.


 

 • Sika

 • 3M

 • Caspian

 • Loctite

 • Henkel

 • InterBond

 • Shomal

 • Sista

 • Mitreapel

 • Akfix

 • Mehrad

 • Pars

 • Jalasanj

 • Bell

 • HL


 • Pattex

 • Jobofix

 • Delta

 • Razi

 • Starbond

 • Intex

 • Bison