خمیرضدسایش لوله فکوتKOLGAS-UNI

خمیرضدسایش لوله فکوتKOLGAS-UNI

کد محصول
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
سیلیکون واشر ساز حرارتی SILICONE ALTA TEMP

سیلیکون واشر ساز حرارتی فکوت

کد محصول SILICONE ALTA TEMP
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
گریس سیلیکونی آبگریز SILIT

گریس سیلیکونی آبگریزفکوت SILIT

کد محصول
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
نوار آب بندی سیلیکونی فکوتEXTREME-TAPE

نوار آب بندی سیلیکونی فکوت

کد محصول
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.

نوار تفلون حرارتی فکوت Twine- seal

نوار تفلون حرارتی فکوت Twine- seal

کد محصول
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
نوار چسب دو طرفه ممبرانی برپایه بیتوم -قیر- با روکش کاغذی فکوت

نوار چسب دو طرفه ممبرانی فکوت

کد محصول
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
نوار خود چسب بوتیل فکوت ALUBOND-R

نوار خود چسب بوتیل فکوت ALUBOND-R

کد محصول
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
نوار عایق برق فکوتNASTRO DIELECTRIC TAPE

نوار عایق برق فکوت

کد محصول
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.

نوارتکی فکوت POLIFLEX 90 – 15

نوارتکی فکوت POLIFLEX 90 – 15

کد محصول
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
نوارچسب برپایه بیتوم -قیر- فکوتFLEXBIT-100

نوارچسب برپایه بیتوم (قیر) فکوت

کد محصول FLEXBIT-100
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
نوارخود چسب بوتیل با فیلم روکش پلی اتیلن POLIFLEX – 80

نوارخود چسب بوتیل POLIFLEX – 80

کد محصول
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
نوار خود چسب بر پایه بیتوم -قیر- با روکش پلی اتیلن سنگین فکوت

نوارخود چسب فکوتFLEXBIT- HD

کد محصول
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.


 

 • Sika

 • 3M

 • Caspian

 • Loctite

 • Henkel

 • InterBond

 • Shomal

 • Sista

 • Mitreapel

 • Akfix

 • Mehrad

 • Pars

 • Jalasanj

 • Bell

 • HL


 • Pattex

 • Jobofix

 • Delta

 • Razi

 • Starbond

 • Intex

 • Bison