درزگیر پلی اورتان اتومبیل ws

درزگیر پلی اورتان اتومبیل ws

کد محصول
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
درزگیر پلی اورتان ساختمان

درزگیر پلی اورتان ساختمان

کد محصول
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
درزگیر پلی اورتان مپل مکس سوسیسی 600 ml

درزگیر پلی اورتان مپل مکس سوسیسی600 ml

کد محصول
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
چسب پلی اورتان EMERICANfix P845

درزگیر پلی یورتان امریکن فیکس P845

کد محصول P845
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.

چسب پلی یورتان soudaflex 40 FC

درزگیر پلی یورتان سودال soudaflex40 FC

کد محصول
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
چسب آکواریوم سطوح صیقلی ومحیطی واکر WACKER 440

درزگیر سطوح صیقلی ومحیطی واکر WACKER 440

کد محصول 440
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
ماستیک سیلیکونی سودال SOUDAL Siliconized Acryrub

درزگیر سودال Siliconized Acryrub

کد محصول
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
چسب آکواریوم چند منظوره واکر WACKER GP

درزگیر سیلیکون چند منظوره واکر WACKER GP

کد محصول GP
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.

چسب آکواریوم شیشه و فلز واکر WACKER GM

درزگیر سیلیکون شیشه و فلز واکر WACKER GM

کد محصول GM
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
درزگیر سیلیکونی AQ PLUS اینتکس

درزگیر سیلیکونی AQ PLUS اینتکس

کد محصول AQ PLUS
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
درزگیر سیلیکونی HQ اینتکس

درزگیر سیلیکونی HQ اینتکس

کد محصول HQ
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
درزگیر سیلیکونی NL اینتکس

درزگیر سیلیکونی NL اینتکس

کد محصول NL Neutral Silicon
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.


 

 • Sika

 • 3M

 • Caspian

 • Loctite

 • Henkel

 • InterBond

 • Shomal

 • Sista

 • Mitreapel

 • Akfix

 • Mehrad

 • Pars

 • Jalasanj

 • Bell

 • HL


 • Pattex

 • Jobofix

 • Delta

 • Razi

 • Starbond

 • Intex

 • Bison