خمیرضدسایش لوله فکوتKOLGAS-UNI
قیمت : دریافت قیمت
 
 
 
نوار آب بندی سیلیکونی فکوتEXTREME-TAPE
قیمت : دریافت قیمت
 

 
 
نوار خود چسب بوتیل فکوت ALUBOND-R
قیمت : دریافت قیمت
 
نوار عایق برق فکوتNASTRO DIELECTRIC TAPE
قیمت : دریافت قیمت
 

نوارتکی فکوت POLIFLEX 90 – 15
قیمت : دریافت قیمت
 
 
نوارخود چسب بوتیل با فیلم روکش پلی اتیلن POLIFLEX – 80
قیمت : دریافت قیمت
 
نوار خود چسب بر پایه بیتوم -قیر- با روکش پلی اتیلن سنگین فکوت
قیمت : دریافت قیمت
 


  
چسبیران
چسب
دی ان ان evoq