چسب سوپر سیلیکون

چسب سوپر سیلیکون

کد محصول چسب سوپر سیلیکون
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
مالتی پرپوز غفاری

مالتی پرپوز غفاری

کد محصول مالتی پرپوز غفاری
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
چسب سوپر کریستال

چسب سوپر کریستال

کد محصول چسب سوپر کریستال
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
چسب مگاتکس حرارتی

چسب مگاتکس حرارتی

کد محصول چسب مگاتکس حرارتی
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.

چسب مالتی پرپوز تیوپی

چسب مالتی پرپوز تیوپی

کد محصول چسب مالتی پرپوز تیوپ
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
درزگیر اکرلیک AC100

ماستیک برپایه اکرلیک AC100 غفاری

کد محصول درزگیر اکرلیک AC100
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
چسب مونتاژ کیت

چسب مونتاژ کیت

کد محصول چسب مونتاژ کیت
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
فوم پلی یورتان

اسپری فوم پلی یورتان غفاری

کد محصول فوم پلی یورتان
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.

سیلیکون حرارتی واشرساز مزدا

چسب مزدا غفاری

کد محصول
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
چسب سیلیکون حرارتی واشرس

چسب سیلیکون حرارتی واشرساز یاماهیا

کد محصول چسب سیلیکون حرارتی و
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
چسب سیلیکون حرارتی واشرس

چسب سیلیکون حرارتی واشرساز دیزل

کد محصول چسب سیلیکون حرارتی و
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
چسب MS 2060غفاری

چسب MS 2060غفاری

کد محصول چسب MS 2060غفاری
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.


 

 • Sika

 • 3M

 • Caspian

 • Loctite

 • Henkel

 • InterBond

 • Shomal

 • Sista

 • Mitreapel

 • Akfix

 • Mehrad

 • Pars

 • Jalasanj

 • Bell

 • HL


 • Pattex

 • Jobofix

 • Delta

 • Razi

 • Starbond

 • Intex

 • Bison