اسپری چسب همه کاره کرگدن

اسپری چسب همه کاره کرگدن

کد محصول
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
چسب صنعتی بل بر پایه CR (چسب همه کاره)،فوری بل،گالن بل،کوارت بل،تیوپی بل، 50میل،100میل،حلب،

چسب صنعتی بل بر پایه CR (چسب همه کاره)

کد محصول
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
چسب فوری بل بر پایه SBR

چسب فوری بل بر پایه SBR

کد محصول
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
چسب پی وی سی تارنیت

چسب پی وی سی تارنیت

کد محصول
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.

چسب پی یو کرگدن

چسب پی یو کرگدن

کد محصول
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
چسب چوب بل برپایه PVA

چسب چوب بل برپایه PVA

کد محصول
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
چسب کاشی بل,صادراتی بل،کاشی بل اصل ممتاز،کاشی دبه بل

چسب کاشی بل اصل

کد محصول
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
ولیومکس 123

چسب 123 ولیومکس

کد محصول چسب 123ولیومکس
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.

چسبPVC

چسبPVC

کد محصول چسبPVC
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
چسب همه کاره غفاری

چسب همه کاره غفاری

کد محصول چسب همه کاره غفاری
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
چسب قطره ای غفاری

چسب قطره ای غفاری

کد محصول چسب قطره ای غفاری
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
چسب ولیومکس

چسب ولیومکس

کد محصول چسب ولیومکس
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.


 

 • Sika

 • 3M

 • Caspian

 • Loctite

 • Henkel

 • InterBond

 • Shomal

 • Sista

 • Mitreapel

 • Akfix

 • Mehrad

 • Pars

 • Jalasanj

 • Bell

 • HL


 • Pattex

 • Jobofix

 • Delta

 • Razi

 • Starbond

 • Intex

 • Bison