چسب چوب

چسب چوب

کد محصول چسب چوب
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
چسب ماتیکی غفاری

چسب ماتیکی غفاری

کد محصول چسب ماتیکی غفاری
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
چسب و درزگیر سیلیکونی خنثی

چسب و درزگیر سیلیکونی خنثی غفاری

کد محصول چسب و درزگیر سیلیکون
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
چسب و درزگیر POLY BOND

چسب و درزگیرسیلیکونی POLY BOND

کد محصول
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.

چسب و درزگیر سیلیکونی اسیدی

چسب و درزگیر سیلیکونی ME2000

کد محصول ME2000
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
چسب و درزگیر پلی یورتان

چسب و درزگیر پلی یورتان غفاری

کد محصول
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
چسب دو جزئی سوپر اسپشیال

چسب دو جزئی سوپر اسپشیال

کد محصول چسب دو جزئی سوپر اسپ
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
چسب دو جزئی سوپر باند

چسب دو جزئی سوپر باند

کد محصول چسب دو جزئی سوپر بان
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.

چسب یونیورسال زیر آب

چسب یونیورسال زیر آب

کد محصول چسب یونیورسال زیر آب
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
چسب اپوکسی تک جزئی

چسب اپوکسی تک جزئی

کد محصول چسب اپوکسی تک جزئی
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
چسب اپوکسی FIX FAST 45

چسب اپوکسی FIX FAST 45

کد محصول چسب اپوکسی FIX FAST
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
چسب اپوکسی FIX FAST 5

چسب اپوکسی FIX FAST 5

کد محصول چسب اپوکسی FIX FAST
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.


 

 • Sika

 • 3M

 • Caspian

 • Loctite

 • Henkel

 • InterBond

 • Shomal

 • Sista

 • Mitreapel

 • Akfix

 • Mehrad

 • Pars

 • Jalasanj

 • Bell

 • HL


 • Pattex

 • Jobofix

 • Delta

 • Razi

 • Starbond

 • Intex

 • Bison