چسب ام دی اف اینتر باند

چسب 123 اینترباند

کد محصول
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
چسب درزگیر سیلیکونی اینترباند

چسب درزگیر سیلیکونی اینترباند

کد محصول
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
چسب سیلیکون عمومی اینترباند

چسب سیلیکون عمومی اینترباند

کد محصول
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
اسپری فوم شلنگی اینتربانداسپری فوم شلنگی اینترباند

اسپری فوم شلنگی اینترباند

کد محصول
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.

اسپری فوم گان خور اینتر بانداسپری فوم گان خور اینتر باند

اسپری فوم گان خور اینتر باند

کد محصول
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
چسب واشر ساز اینترباندچسب واشر ساز اینترباند

چسب واشر ساز اینترباند

کد محصول
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
چسب مارین اینترباند

چسب مارین اینترباند

کد محصول
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
اسپری فوم شلنگی میتراپل

اسپری فوم شلنگی 850g میتراپل

کد محصول
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.

چسب ام دی اف1 2 3 میتراپل

چسب 123 میتراپل

کد محصول
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
چسب سیلیکون عمومی میتراپل

چسب آکواریوم سنگین میتراپل

کد محصول
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
چسب مونتاژ پاتکس 450Pattex Fix PU - PU450

چسب مونتاژ پاتکس 450Pattex Fix PU - PU450

کد محصول PU450
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
چسب مونتاژ پاتکس Pattex Fix PL 500 - PL 500

چسب مونتاژ پاتکس Pattex Fix PL 500 - PL 500

کد محصول PL 500
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.


 

 • Sika

 • 3M

 • Caspian

 • Loctite

 • Henkel

 • InterBond

 • Shomal

 • Sista

 • Mitreapel

 • Akfix

 • Mehrad

 • Pars

 • Jalasanj

 • Bell

 • HL


 • Pattex

 • Jobofix

 • Delta

 • Razi

 • Starbond

 • Intex

 • Bison