چسب پی یو کرگدن

چسب پی یو کرگدن

کد محصول
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
چسب چوب بل برپایه PVA

چسب چوب بل برپایه PVA

کد محصول
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
چسب کاشی بل,صادراتی بل،کاشی بل اصل ممتاز،کاشی دبه بل

چسب کاشی بل اصل

کد محصول
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
چسب ولیومکس

چسب ولیومکس

کد محصول چسب ولیومکس
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.

چسب MS 2060غفاری

چسب MS 2060غفاری

کد محصول چسب MS 2060غفاری
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
شیر پولیش

شیر پولیش

کد محصول شیر پولیش
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
رپید استیل

رپید استیل

کد محصول رپید استیل
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
رپید مکانیک

رپید مکانیک

کد محصول رپید مکانیک
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.

چسب چوب

چسب چوب

کد محصول چسب چوب
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
چسب و درزگیر POLY BOND

چسب و درزگیرسیلیکونی POLY BOND

کد محصول
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
چسب دو جزئی سوپر اسپشیال

چسب دو جزئی سوپر اسپشیال

کد محصول چسب دو جزئی سوپر اسپ
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
چسب دو جزئی سوپر باند

چسب دو جزئی سوپر باند

کد محصول چسب دو جزئی سوپر بان
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.


 

 • Sika

 • 3M

 • Caspian

 • Loctite

 • Henkel

 • InterBond

 • Shomal

 • Sista

 • Mitreapel

 • Akfix

 • Mehrad

 • Pars

 • Jalasanj

 • Bell

 • HL


 • Pattex

 • Jobofix

 • Delta

 • Razi

 • Starbond

 • Intex

 • Bison