چسب پی وی سی تانگیت

چسب لوله pvcفشار قوی تانگیت

کد محصول pvc
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
سیلیکون آکواریوم پاتکس

چسب سیلیکون آکواریوم پاتکس

کد محصول patex
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
چسب سیلیکون آکواریوم و شیشه پاتکس

چسب سیلیکون آکواریوم و شیشه پاتکس

کد محصول Silicone Aquarium an
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
چسب سیلیکون بهداشتی پریمیوم پاتکس

چسب سیلیکون بهداشتی پریمیوم پاتکس

کد محصول Silicone Premium San
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.

چسب سیلیکون یونیورسال پاتکس

چسب سیلیکون یونیورسال پاتکس

کد محصول Silicone Universal
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
چسب صنعتی پاتکس - Industrial Adhesive

چسب صنعتی پاتکس - Industrial Adhesive

کد محصول Industrial Adhesive
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
چسب قطره ای پاتکس

چسب قطره ای پاتکس

کد محصول
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
چسب لوله PVC فشار متوسط پاتکس

چسب لوله PVC فشار متوسط پاتکس

کد محصول
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.

چسب لوله PVC قوطی ربعی پاتکس

چسب لوله PVC قوطی ربعی پاتکس

کد محصول PVC-U
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
چسب پی.وی.سی پاتکس

چسب لولهPVCفشار قوی پاتکس

کد محصول چسب پی.وی.سی پاتکس
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
چسب مونتاژ پاتکس 450Pattex Fix PU - PU450

چسب مونتاژ پاتکس 450Pattex Fix PU - PU450

کد محصول PU450
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
چسب مونتاژ پاتکس Pattex Fix PL 500 - PL 500

چسب مونتاژ پاتکس Pattex Fix PL 500 - PL 500

کد محصول PL 500
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.


 

 • Sika

 • 3M

 • Caspian

 • Loctite

 • Henkel

 • InterBond

 • Shomal

 • Sista

 • Mitreapel

 • Akfix

 • Mehrad

 • Pars

 • Jalasanj

 • Bell

 • HL


 • Pattex

 • Jobofix

 • Delta

 • Razi

 • Starbond

 • Intex

 • Bison