اسپری رنگ فلزی مخصوص رادیاتور SMALTO RITOCCO

اسپری رنگ فلزی فکوتSMALTO RITOCCO

کد محصول
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
اسپری رنگ مارک ECOLYNER 360°

اسپری رنگ مارک فکوت ECOLYNER 360°

کد محصول
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
تفلون مایع فکوت P-T-F-E- SEAL،نمایندگی چسب فکوت،پخش چسب فکوت،لیست قیمت چسب فکوت،نمایندگی چسب facot،نمایندگی انحصاری چسب facot

تفلون مایع فکوت P.T.F.E. SEAL

کد محصول
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
چسب آناروبیک مایع-قفل و رزوه- برپایه اکرلیکBLOCK SEAL

چسب آناروبیک مایع فکوت BLOCK SEAL

کد محصول
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.

چسب آناروبیک مایع -قفل و رزوه -برپایه اکرلیک GAS SEAL

چسب آناروبیک مایع فکوت GAS SEAL

کد محصول
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
چسب آناروبیک مایع -قفل و رزوه -برپایه اکرلیک BIG SEAL

چسب آناروبیک مایع فکوتBIG SEAL

کد محصول
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
چسب آناروبیک مایع -رزوه -برپایه اکرلیکHIGH SEAL

چسب آناروبیک مایع فکوتHIGH SEAL

کد محصول
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
چسب حلال پی وی سی NEOGIT – HP

چسب حلال پی وی سی فکوتNEOGIT – HP

کد محصول
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.

چسب دوقلوی خمیری بر پایه اپوکسی EPOSTIX

چسب دوقلوی خمیری فکوت EPOSTIX

کد محصول
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
چسب فوری مایع برپایه کلروپرنNEOPOL GLUE

چسب فوری مایع فکوتNEOPOL GLUE

کد محصول
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
چسب کاشت بولت بر پایه پلی استر TASSELLO CHIMICO

چسب کاشت بولت فکوت

کد محصول TASSELLO CHIMICO
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
خمیرضدسایش آنتی اکسیدانی فکوتECOGRYP

خمیرضدسایش آنتی اکسیدانی فکوت

کد محصول
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.


 

 • Sika

 • 3M

 • Caspian

 • Loctite

 • Henkel

 • InterBond

 • Shomal

 • Sista

 • Mitreapel

 • Akfix

 • Mehrad

 • Pars

 • Jalasanj

 • Bell

 • HL


 • Pattex

 • Jobofix

 • Delta

 • Razi

 • Starbond

 • Intex

 • Bison