آتش خاموش کن سل سیل

آتش خاموش کن سل سیل

کد محصول
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
چسب سیلیکون حرارتی واشرساز دیزل

چسب سیلیکون حرارتی واشرساز دیزل

کد محصول چسب سیلیکون حرارتی و
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
چسب سیلیکون حرارتی واشرساز یاماهیا

چسب سیلیکون حرارتی واشرساز یاماهیا

کد محصول چسب سیلیکون حرارتی و
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
چسب قابل اسپری ضد اشتعال سینا SY609

چسب قابل اسپری ضد اشتعال سینا SY609

کد محصول SY609
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.

چسب قابل اسپری ضداشتعال سیناSY603

چسب قابل اسپری ضداشتعال سیناSY603

کد محصول SY603
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
چسب قابل اسپری ضداشتعال سیناSY606

چسب قابل اسپری ضداشتعال سیناSY606

کد محصول SY606
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
چسب قابل اسپری ضداشتعال ممتازسینا SY612

چسب قابل اسپری ضداشتعال ممتازسینا SY612

کد محصول SY612
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
خمیر مقاوم در برابر حرارت 100 درجه

خمیر مقاوم در برابر حرارت 100 درجه

کد محصول ۱۸۳۲۰۲۰
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.

درزگیر سیلیکونی کند ساز آتش واکر 465

درزگیر سیلیکونی کند ساز آتش واکر 465

کد محصول 465
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
سلفوم مقاوم در برابر آتش

سلفوم مقاوم در برابر آتش

کد محصول
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
نوار عایق برق فکوت

نوار عایق برق فکوت

کد محصول
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
کلر براق مقاوم در برابر حرارت

کلر براق مقاوم در برابر حرارت

کد محصول 04033
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.

 

 • Sika

 • 3M

 • Caspian

 • Loctite

 • Henkel

 • InterBond

 • Shomal

 • Sista

 • Mitreapel

 • Akfix

 • Mehrad

 • Pars

 • Jalasanj

 • Bell

 • HL


 • Pattex

 • Jobofix

 • Delta

 • Razi

 • Starbond

 • Intex

 • Bison