چسب سیلیکون حرارتی رازی

چسب سیلیکون حرارتی رازی

کد محصول
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
 چسب و درزگیرسیلیکونی POLY BOND

چسب و درزگیرسیلیکونی POLY BOND

کد محصول
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
 سیلیکون درزگیری منافذ عبورهوا 915N

سیلیکون درزگیری منافذ عبورهوا 915N

کد محصول 915N
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
PU ماستیک 60 ,25،40،50 سل سیل

PU ماستیک 60 ,25،40،50 سل سیل

کد محصول
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.

آتش خاموش کن سل سیل

آتش خاموش کن سل سیل

کد محصول
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
اسپری فوم آرازیم ARAZIM SPRAY FOAM

اسپری فوم آرازیم ARAZIM SPRAY FOAM

کد محصول
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
اسپری فوم امریکن فیکس P806

اسپری فوم امریکن فیکس P806

کد محصول P806
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
اسپری فوم امریکن فیکسP906

اسپری فوم امریکن فیکسP906

کد محصول P906
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.

اسپری فوم پلی یورتان غفاری

اسپری فوم پلی یورتان غفاری

کد محصول فوم پلی یورتان
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
اسپری فوم گان خور SOUDAL FOAM GUN

اسپری فوم گان خور SOUDAL FOAM GUN

کد محصول
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
بتونه ترکیدگی سل سیل

بتونه ترکیدگی سل سیل

کد محصول
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
بتونه درزگیر سبک سل سیل

بتونه درزگیر سبک سل سیل

کد محصول
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.


 

 • Sika

 • 3M

 • Caspian

 • Loctite

 • Henkel

 • InterBond

 • Shomal

 • Sista

 • Mitreapel

 • Akfix

 • Mehrad

 • Pars

 • Jalasanj

 • Bell

 • HL


 • Pattex

 • Jobofix

 • Delta

 • Razi

 • Starbond

 • Intex

 • Bison