چسب سیلیکون حرارتی رازی

چسب سیلیکون حرارتی رازی

کد محصول
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
چسب و درزگیر POLY BOND

چسب و درزگیرسیلیکونی POLY BOND

کد محصول
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
 سیلیکون درزگیری منافذ عبورهوا 915N

سیلیکون درزگیری منافذ عبورهوا 915N

کد محصول 915N
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
PU ماستیک 60 ,25،40،50 سل سیل

PU ماستیک 60 ,25،40،50 سل سیل

کد محصول
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.

آتش خاموش کن سل سیل

آتش خاموش کن سل سیل

کد محصول
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
اسپری فوم ARAZIM

اسپری فوم آرازیم ARAZIM SPRAY FOAM

کد محصول
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
اسپری فوم EMERICANfix P806

اسپری فوم امریکن فیکس P806

کد محصول P806
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
اسپری فوم EMERICANfix P906

اسپری فوم امریکن فیکسP906

کد محصول P906
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.

فوم پلی یورتان

اسپری فوم پلی یورتان غفاری

کد محصول فوم پلی یورتان
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
اسپری فوم حرفه ای گان خور SOUDAL FOAM GUN ،نمایندگی چسب سودال SOUDAL

اسپری فوم گان خور SOUDAL FOAM GUN

کد محصول
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
بتونه ترکیدگی سل سیل

بتونه ترکیدگی سل سیل

کد محصول
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
بتونه درزگیر سبک سل سیل

بتونه درزگیر سبک سل سیل

کد محصول
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.


 

 • Sika

 • 3M

 • Caspian

 • Loctite

 • Henkel

 • InterBond

 • Shomal

 • Sista

 • Mitreapel

 • Akfix

 • Mehrad

 • Pars

 • Jalasanj

 • Bell

 • HL


 • Pattex

 • Jobofix

 • Delta

 • Razi

 • Starbond

 • Intex

 • Bison