چسب آهن کاسپین

چسب آهن کاسپین

کد محصول 95444
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
چسب پی وی سی تانگیت

چسب لوله pvcفشار قوی تانگیت

کد محصول pvc
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
چسب و درزگیر POLY BOND

چسب و درزگیرسیلیکونی POLY BOND

کد محصول
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
چسب 3 2 1 بل فیکس

چسب یک دو سه بل فیکس

کد محصول
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.

چسبPVC

چسبPVC

کد محصول چسبPVC
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
نوار چسب تعمير و نشتي گير Fiber Fix

نوار چسب تعمير و نشتي گير Fiber Fix

کد محصول
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
PU ماستیک 60 ,25،40،50 سل سیل

PU ماستیک 60 ,25،40،50 سل سیل

کد محصول
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
آتش خاموش کن سل سیل

آتش خاموش کن سل سیل

کد محصول
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.

اسپری پاک کننده چسب اینتکس

اسپری پاک کننده چسب اینتکس

کد محصول
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
اسپری چسب maple glue

اسپری چسب maple glue

کد محصول
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
اسپری چسب همه کاره کرگدن

اسپری چسب همه کاره کرگدن

کد محصول
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
بتونه ترکیدگی سل سیل

بتونه ترکیدگی سل سیل

کد محصول
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.


 

 • Sika

 • 3M

 • Caspian

 • Loctite

 • Henkel

 • InterBond

 • Shomal

 • Sista

 • Mitreapel

 • Akfix

 • Mehrad

 • Pars

 • Jalasanj

 • Bell

 • HL


 • Pattex

 • Jobofix

 • Delta

 • Razi

 • Starbond

 • Intex

 • Bison