اسپري رنگ رازی

اسپري رنگ رازی

کد محصول
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
چسب آهن کاسپین

چسب آهن کاسپین

کد محصول 95444
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
چسب سیلیکون حرارتی رازی

چسب سیلیکون حرارتی رازی

کد محصول
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
چسب پی وی سی تانگیت

چسب لوله pvcفشار قوی تانگیت

کد محصول pvc
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.

چسب و درزگیر POLY BOND

چسب و درزگیرسیلیکونی POLY BOND

کد محصول
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
چسب 3 2 1 بل فیکس

چسب یک دو سه بل فیکس

کد محصول
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
چسبPVC

چسبPVC

کد محصول چسبPVC
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
 سیلیکون درزگیری منافذ عبورهوا 915N

سیلیکون درزگیری منافذ عبورهوا 915N

کد محصول 915N
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.

مایع شوینده رادیاتور

مایع شوینده رادیاتور

کد محصول
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
نوار چسب تعمير و نشتي گير Fiber Fix

نوار چسب تعمير و نشتي گير Fiber Fix

کد محصول
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
PU ماستیک 60 ,25،40،50 سل سیل

PU ماستیک 60 ,25،40،50 سل سیل

کد محصول
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.
X هیبرید 009 سل سیل

X هیبرید 009 سل سیل

کد محصول
برای دریافت قیمت تماس حاصل نمائید.


 

 • Sika

 • 3M

 • Caspian

 • Loctite

 • Henkel

 • InterBond

 • Shomal

 • Sista

 • Mitreapel

 • Akfix

 • Mehrad

 • Pars

 • Jalasanj

 • Bell

 • HL


 • Pattex

 • Jobofix

 • Delta

 • Razi

 • Starbond

 • Intex

 • Bison