[برای اطلاع به روز از قیمت محصولات جدید چسب های صنعتی و ساختمانی با چسبیران تماس بگیرید .]

تلفن ( ویژه ) : 66762210-021   ا   فاکس : 66762250-021    ا   همراه : 568 88 48 0912     نیستانی

 

 • Sika

 • 3M

 • Caspian

 • Loctite

 • Henkel

 • InterBond

 • Shomal

 • Sista

 • Mitreapel

 • Akfix

 • Mehrad

 • Pars

 • Jalasanj

 • Bell

 • HL


 • Pattex

 • Jobofix

 • Delta

 • Razi

 • Starbond

 • Intex

 • Bison