شرکت واکر WACKERیکی از رهبران در حوضه تحقیقات گسترده محصولات شیمیایی است . محصولاتی از قبیل چسب سیلیکونی و افزودنی های پلی مری برای بخش های متفاوت صنعتی برای فعالیت های مهندسی دارویی و سیلیکون خالص برای مصارف خورشیدی نیمه رسانا دارد . به عنوان رهبر تکنولوژی در این صنعت متمرکز به پایداری و استقامت . شرکت WACKER محصولات و ایده هایی راعرضه می کند که ارزش زیادی به صورت بالقوه برای اطمینان در مورد کیفیت محصول و استفاده نسل حاضر و آینده برای لذت بردن از کیفیت بیشتر زندگی مبتنی بربازیانی انرژی و حمایت از محیط زیست فراهم ساخته است .    
 
 • Sika

 • 3M

 • Caspian

 • Loctite

 • Henkel

 • InterBond

 • Shomal

 • Sista

 • Mitreapel

 • Akfix

 • Mehrad

 • Pars

 • Jalasanj

 • Bell

 • HL


 • Pattex

 • Jobofix

 • Delta

 • Razi

 • Starbond

 • Intex

 • Bison

  
چسبیران
چسب
دی ان ان evoq